Nieuws Woningen

In het Brummens Nieuws:

“Concordia informeert omwonenden over plannen”

In een bijeenkomst met de direct omwonenden, hebben wij onze plannen uiteengezet. Daar kwamen positieve reacties op naar voren en vooral vragen over het hoe en wat er met de horeca gaat gebeuren. Uiteraard is het een tijdje stil geweest rondom het pand, nu er weer reuring gaat komen, wil de buurt dan ook graag weten wat zij kunnen verwachten. Zij waren zeer geïnteresseerd in de nieuwbouwplannen.

Met een impressie van de nieuw te bouwen woningen, hebben deze direct omwonenden al een idee kunnen krijgen hoe dit eruit gaat zien. Voor menigeen was het van belang te weten hoe groot die nieuwbouw gaat worden en welk oppervlak dit in beslag zal gaan nemen. “We zitten met de geplande nieuwbouw binnen de contouren van het oude pand. Aan de achterkant waar de losse nieuwbouw gaat komen, gaan we alleen wat verder de hoogte in,” legt Bart Oudendijk namens de nieuwe eigenaren uit. Er is uitgelegd wat de indeling van het pand zal gaan worden. Zo wordt de zaal zelfs gehalveerd, de kroeg blijft en er komt een terras naast. Het pand zal een goede geluidsisolatie gaan krijgen, enkel glas wordt dubbel en aan het plafond van het cafégedeelte, komt ook geluidsisolatie. De reacties van deze direct omwonenden klinken positief. “Dat is de indruk die wij ervan hebben gekregen,” zegt Bart Oudendijk. “We moeten natuurlijk niet vergeten, dat het een lange periode helemaal stil is geweest op deze plek. Nu er weer leven in de brouwerij komt, zal er wellicht overlast ontstaan voor de buurt. En uiteraard houden we rekening met de buurt. Het is dan ook zeker niet zo dat het nachtwerk gaat worden hier.” Het merendeel dat in de nabije omgeving van het pand woont, is opgegroeid met de horeca en weet daardoor wat er kan plaatsvinden.

Aanpassing bestemmingsplan

De gemeente vroeg de nieuwe eigenaren eerst een bijeenkomst met de omwonenden te organiseren en hun plannen naar voren te brengen. Dit zal niet bij één bijeenkomst blijven uiteraard, zij zullen op de hoogte worden gehouden van de plannen en wanneer de verbouwing zal gaan starten.

Nu is het dan zover om bij het college en de gemeenteraad een verzoek om een aanpassing van het bestemmingsplan in te dienen. Tot nu toe was er enkel horecabestemming, met een dienstwoning erboven. Nu gaat het om horeca en bewoning met 6 starters- en 7 appartementen voor senioren. “Wij mogen overigens als eigenaren de voorwaarde stellen, dat de nieuwe bewoners wel een band met Brummen hebben.”

bron: Brummens Nieuws – 9 juli 2021