Een succesvolle exploitatie van Concordia is sterk afhankelijk van een uitbater met ambitie en met  draagvlak in de Brummense gemeenschap. De uitbater is de persoon die dat in zich heeft. Samen met de eigenaren van Concordia zal hij/zij dit bedrijf runnen.

Concordia

Concordia is een horecabedrijf in het klein/midden segment dat zich richt op verschillende doelgroepen in met name het dorp Brummen die zich, door de ligging uitstraling en aanbod van het bedrijf, thuis voelen.
De gedachte aan Concordia geeft weer dat het dé plek is waar de dorpsgemeenschap uit Brummen zich thuis voelt. Het is in het weekend van vrijdag t/m zondag een ontmoetingsplek voor gezelligheidszoekers en de passerende toerist (café met lunch en borrelkaart), door de week een thuishonk voor diverse verenigingen  en tot slot  een centrum bij de belangrijkste dorpsevenementen zoals met Pinksteren, Koningsdag en de jaarlijkse kermis.
Dit alles versterkt door een persoonlijke warme gastvrijheid waarin onze gasten zich welkom voelen. De gasten zijn te onderscheiden in vijf afzonderlijke doelgroepen: gezelligheidszoekers bij dorpsevenementen, cafébezoekers, leden van verenigingen, de toerist (wandelaar, fietser), en bezoekers van bijeenkomsten.

Gastheer / Gastvrouw

De uitbater is een ‘uitvoerende ondernemer’. Dit omdat je je als uitbater aan de ene kant bezig houdt met managementtaken, terwijl je aan de andere kant ook uitvoerende taken verricht. Op de eerste plaats ben je het gezicht van Concordia waarbij de gasten zich helemaal thuis voelen. Als uitbater run je de dagelijkse gang van zaken in de horecagelegenheid. Je begeleidt het personeel in de uitvoering van hun taken en geeft hierbij aanwijzingen. Ook ben je  verantwoordelijk voor het aannemen van nieuw personeel en het begeleiden en inwerken van deze medewerkers.

Ondernemer

Zoals eerder aangegeven werk jezelf mee op de vloer. Zijn er vragen of klachten van gasten, dan worden die vaak door jou afgehandeld. Onder de dagelijkste werkzaamheden vallen verder onder andere het afhandelen van reserveringen en de schriftelijke bevestiging hiervan, het leveren van input voor pr-doeleinden,  het maken van roosters voor de werknemers, het controleren van de voorraden en plaatsen van bestellingen bij leveranciers. Verder heb je ook administratieve taken. Je controleert de kas en houdt dagelijks de omzet van het bedrijf bij, net als de urenadministratie.
Omdat je zelf op de vloer staat, ben je op de hoogte van vrijwel alles wat er speelt binnen het bedrijf. Je kunt dan ook suggesties doen aan de eigenaren voor verbeteringen van werkwijzen. Belangrijk is dat de uitbater (mede)verantwoordelijk is voor de financiële situatie van het bedrijf en dat hij/zij hier toezicht op houdt. Indien nodig voer je aanpassingen in het bedrijf door, om deze situatie de verbeteren. Je overlegt hierbij altijd met de eigenaren van Concordia.

Competenties van de uitbater

Innovatiegericht:
 • komt steeds met nieuwe ideeën;
 • ruikt kansen en heeft drang om er naar te handelen;
 • ziet/zoekt mogelijkheden om zaken anders/beter te doen;
 • signaleert tijdig problemen/fricties en komt met passende oplossingen

Leiderschap tonen:
 • geeft medewerkers taken passend bij hun kwaliteit of ontwikkeling(snoodzaak);
 • weet wanneer anderen benaderd moeten worden om draagvlak te krijgen;
 • geeft zonder aarzeling de eigen mening en onderbouwt deze met feiten en argumenten.

Ondernemerschap:
 • weet wat (potentiële) gasten/klanten aanspreekt;
 • ruikt de kansen in de markt;
 • houdt rekening met relevante omgevingsfactoren;
 • maakt afwegingen op basis van kosten/baten analyses.

Prestatiegericht:
 • is ambitieus, probeert zichzelf steeds te overtreffen;
 • tast de grenzen van het eigen kunnen af;
 • haalt het beste uit zichzelf;
 • is pas tevreden als het doel/resultaat is bereikt.

Representatief:
 • presenteert zich naar gasten/externen in lijn met het imago van het bedrijf
 • beschikt over uitmuntende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • komt goed over bij anderen;
 • streeft het handelen volgens de goede manieren altijd na.

Wij bieden:

 • een uitgewerkt ondernemersplan
 • marketingplan
 • goede contacten met leveranciers
 • verdienmodel in overleg
 • ondersteuning meedenken en mee ontwikkelen door Concordia Brummen BV

Interesse?

Eventuele geïnteresseerden kunnen reageren tot 19 mei naar info@concordia-brummen.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bart Oudendijk 06-51853729